فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Social Icons

[spb_text_block title=”Social Icons (Dark)” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[social style=”dark” type=”twitter,facebook,dribble,vimeo,tumblr,spotify,skype,linkedin,lastfm,googleplus,flickr,youtube,behance,pinterest,instagram,yelp”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[social style=”dark”]]

NOTE: All social links are set within the Theme Options

[/codesnippet] [blank_spacer height=”34px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [boxed_content title=”Social Icons (Light)” type=”coloured” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[social style=”light” type=”twitter,facebook,dribble,vimeo,tumblr,spotify,skype,linkedin,lastfm,googleplus,flickr,youtube,behance,pinterest,instagram,yelp”]

[/boxed_content] [blank_spacer height=”34px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[social style=”light”]]

NOTE: All social links are set within the Theme Options

[/codesnippet] [blank_spacer height=”34px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”All Social Icons” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[social type=”twitter,facebook,dribble,vimeo,tumblr,spotify,skype,linkedin,lastfm,googleplus,flickr,youtube,behance,pinterest,instagram,yelp”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[social]]

NOTE: All social links are set within the Theme Options

[/codesnippet] [blank_spacer height=”34px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Specific Social Icons (Comma Delimited)” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[social type=”dribbble,spotify,twitter”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[social type=”dribbble,spotify,twitter”]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”34px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Social Icons (Small)” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[social size=”small” type=”twitter,facebook,dribble,vimeo,tumblr,spotify,skype,linkedin,lastfm,googleplus,flickr,youtube,behance,pinterest,instagram,yelp”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[social size=”small”]]

NOTE: All social links are set within the Theme Options

[/codesnippet] [blank_spacer height=”14px” width=”1/1″ el_position=”first last”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سبب نوسانات ارز قیمت بعضی اجناس پس از ثبت سفارش باشما هماهنگ میشود

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop