فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Icons & Links with icons

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Small Icons

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”3px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

[icon image=”flask” size=”small” cont=”yes” float=”left”][icon image=”flask” size=”small” cont=”no”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”no” width=”3/4″ el_position=”last”]

[[icon image=”flask” size=”small” cont=”yes/no”]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Medium Icons

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”3px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/3″ el_position=”first”]

[icon image=”flask” size=”medium” cont=”yes” float=”left”][icon image=”flask” size=”medium” cont=”no”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”last”]

[[icon image=”flask” size=”medium” cont=”yes/no”]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Large Icons

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”8px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]

[icon image=”flask” size=”large” cont=”yes” float=”left”][icon image=”flask” size=”large” cont=”no”]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]

[[icon image=”flask” size=”large” cont=”yes/no”]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”dotted” text=”Go to top” full_width=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”16px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Using icons with links

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

Learn more

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”no” width=”3/4″ el_position=”last”]

<a href=”#”>Learn more <em></em></a>

[/codesnippet] [blank_spacer height=”50px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”dotted” text=”Go to top” full_width=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”12px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

For a full list of Font Awesome icons go here.

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”72px” width=”1/1″ el_position=”first last”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop