فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

ETD

Showing all 7 results

 • فریت ETD 34

  600,000ریال

  پارامتر میزان مدل بوبین خوابیده پایه های بوبین 7-7 پین ارتفاع     – سطح مقطع موثر 97.1میلیمتر مربع طول موثر 78.6میلیمتر  حجم موثر 76.30میلیمتر مکعب طول یک دور سیم پیچی       –  ضریب نفوذ پذیری 1750 AL      – جرم 40گرم برای یک هسته کامل اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
 • فریت ETD 39

  1,100,000ریال

  پارامتر میزان مدل بوبین خوابیده پایه های بوبین 8-8پین ارتفاع سطح مقطع موثر 125میلیمتر مربع طول موثر 92.2میلیمتر  حجم موثر 11500میلیمتر مکعب طول یک دور سیم پیچی  ضریب نفوذ پذیری 1750 AL جرم 60گرم برای یک هسته کامل اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
 • فریت ETD 44

  1,300,000ریال

  پارامتر میزان مدل بوبین خوابیده پایه های بوبین 9-9پین ارتفاع سطح مقطع موثر 173میلیمتر مربع طول موثر 103میلیمتر  حجم موثر 17800میلیمترمکعب طول یک دور سیم پیچی  ضریب نفوذ پذیری 1750 AL جرم 94گرم برای یک هسته کامل اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
 • فریت ETD 49

  1,600,000ریال

  پارامتر میزان مدل بوبین خوابیده پایه های بوبین 10-10 پین ارتفاع     – سطح مقطع موثر 211میلیمتر مربع طول موثر 114میلیمتر  حجم موثر 24100میلیمترمکعب طول یک دور سیم پیچی      –  ضریب نفوذ پذیری 1750 AL      – جرم 124گرمبرای یک هسته کامل اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
 • فریت ETD 54

  1,900,000ریال

  پارامتر میزان قطر داخلی قطر خارجی ارتفاع سطح مقطع موثر طول مسیر مغناطیسی  حجم موثر طول یک دور سیم پیچی  نفوذ پذیری مغناطیسی AL جرم اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
 • فریت ETD 59

  2,300,000ریال

  پارامتر میزان مدل بوبین خوابیده پایه های بوبین 13-13پین ارتفاع     – سطح مقطع موثر 368میلیمترمربع طول موثر 139میلیمتر  حجم موثر 51200میلیمتر مکعب طول یک دور سیم پیچی  ضریب نفوذ پذیری 1750 AL جرم 260گرم برای یک هسته کامل اعداد به صورت تقریبی می باشد.

  افزودن به سبد خرید
لطفاپیش از گزینش کالادرتعداد بالا بافروشگاه هماهنگ شوید

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop