فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

TXXX-52

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • ۳۸-۲۲-۱۵G

  2,200,000ریال

  MATERIAL-2 هسته پودر آهن سبز T157-2 سبز با قطر خارجی ۳۸ میلیمتر ,و داخلی ۲۲ م م و قطر ۱۵ م م از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID T 38-22-15 T 38/22/15
  ۲۰۸-۱۶

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T10652 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی ۲۷  داخلی ۱۴ رتفاع ۱۱٫۵میلیمترمیلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 26 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است

  COD14010225

  اطلاعات بیشتر
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T13052 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی ۳۳  داخلی ۱۹٫۵ رتفاع ۱۱٫۲میلیمتر میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 26 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است COD14010835

  اطلاعات بیشتر
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T184-52 سبز آبی با قطر خارجی ۴۷  داخلی ۲۴ رتفاع ۱۸٫۲میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئیدمورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 52 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است TOROID KT 184-529500
  COD140108754

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T201 52 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی ۵۱  داخلی ۲۴ رتفاع ۲۲٫۵میلیمترمیلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 26 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است COD202-125

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T22552 سبز آبی با قطر خارجی ۵۷٫۲  داخلی ۳۵٫۷ رتفاع ۱۴  میلیمتر از شرکت میکرومتال. تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵  فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T22552B سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی ۵۷٫۵  داخلی ۳۵٫۵ رتفاع ۲۶  میلیمتر از شرکت میکرومتال. تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵  فرکانس کار ۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است تیروئید TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T25052 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی ۶۳  داخلی ۳۱ رتفاع ۲۵٫۵میلیمتر میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 26 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T80-26B سبز آبی با قطر خارجی ۲۰ داخلی ۱۲ رتفاع ۶٫۵  میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئیدمورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری ۷۵ مانندMATERIAL 26 فرکانس کار۱۰۰کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان ۰٫۸تسلا است TOROID

  اطلاعات بیشتر
به سبب نوسانات ارز قیمت بعضی اجناس پس از ثبت سفارش با شما هماهنگ میشود ساعت کار 9 تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۰

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop