فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

TXXX-52

مشاهده همه 8 نتیجه

 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T10652 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی 27  داخلی 14 رتفاع 11.5میلیمترمیلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 26 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است

  COD14010225

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T13052 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی 33  داخلی 19.5 رتفاع 11.2میلیمتر میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 26 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است COD14010835

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T184-52 سبز آبی با قطر خارجی 47  داخلی 24 رتفاع 18.2میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئیدمورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 52 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است TOROID KT 184-529500
  COD140108754

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T20152 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی 51  داخلی 24 رتفاع 22.5میلیمترمیلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 26 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T22552 سبز آبی با قطر خارجی 63  داخلی 31 رتفاع 25  میلیمتر از شرکت میکرومتال. تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75  فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T22552B سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی 57.5  داخلی 35.5 رتفاع 26  میلیمتر از شرکت میکرومتال. تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75  فرکانس کار 100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است تیروئید TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T25052 سبز آبی با قطر خارجی قطر خارجی 63  داخلی 31 رتفاع 25.5میلیمتر میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئید مورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 26 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 52هسته پودر آهن T80-26B سبز آبی با قطر خارجی 20 داخلی 12 رتفاع 6.5  میلیمتر از شرکت میکرومتال.تیروئیدمورد استفاده در مدارات سویچینگ برای سلف درIN یا OUT است بانفوذپذیری 75 مانندMATERIAL 26 فرکانس کار100کیلوهرتز با تلفات پایین چگالی شارز تحمل ان 0.8تسلا است TOROID

  افزودن به سبد خرید
لطفاپیش از گزینش کالادرتعداد بالا بافروشگاه هماهنگ شوید

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop