فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

TXXX-26

مشاهده همه 12 نتیجه

 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T10626 زرد سفید با قطر خارجی 27  داخلی 14 رتفاع 11.5   میلیمتر از شرکت میکرومتالتیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM27

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T13026 زرد سفید با قطر خارجی 33  داخلی 19.5 رتفاع 11.2   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM33 COD140108254

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T15726 زرد سفید با قطر خارجی 40  داخلی 24 رتفاع 15   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM40

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL26 هسته پودر آهن T18426 زرد سفید با قطر خارجی 47  داخلی 24 رتفاع 18.1   میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM47

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T25026 زرد سفید با قطر خارجی قطر خارجی 63  داخلی 31 ارتفاع 25.5میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس Voltage Breakdown (min.) 500 Vrms, 60Hz. Limit. 3 mA, 5 s. Package Quantity. 45 Pcs/Box. Winding Table. Coating/Pkg FM63

  بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T3026 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • هسته فریت T 300-26Dتیروئید با قطر خارجی 77.5  داخلی 48.5 رتفاع 26  م م با وزن 275 گرم از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  FM77

  افزودن به سبد خرید
 • هسته فریت T 400-26تیروئید با قطر خارجی 130  داخلی 75 رتفاع 22  م م از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  FM130

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T6026 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID

   

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T6826 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T8026 زرد سفید با قطر خارجی 20 داخلی 12 رتفاع 6.5  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM20

   

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T8026 زرد سفید با قطر خارجی 20 داخلی 12 رتفاع 10  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود 0.8 تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس4تا 90 متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM20

  افزودن به سبد خرید
لطفاپیش از گزینش کالادرتعداد بالا بافروشگاه هماهنگ شوید

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop