فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

TXXX-26

نمایش دادن همه 13 نتیجه

 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT106-26 زرد سفید با قطر خارجی ۲۷  داخلی ۱۴ رتفاع ۱۱٫۵   میلیمتر از شرکت میکرومتالتیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM27

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن ۲۶-KT130 زرد سفید با قطر خارجی ۳۳  داخلی ۱۹٫۵ رتفاع ۱۱٫۲   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM33 COD140108254

  افزودن به سبد خرید
 • T157-26 هسته از پودراهن

  1,050,000ریال

  MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT157-26 زرد سفید با قطر خارجی ۴۰  داخلی ۲۴ رتفاع ۱۵   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM40

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL26 هسته پودر آهن KT184-26 زرد سفید با قطر خارجی ۴۷  داخلی ۲۴ رتفاع ۱۸٫۱   میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM47

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT225–۲۶ زرد سفید با قطر خارجی ۵۷٫۵ داخلی ۳۵٫۵ رتفاع ۲۶ میلیمتر از شرکت میکرومتالتیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T250-2K6 زرد سفید با قطر خارجی قطر خارجی ۶۳  داخلی ۳۱ ارتفاع ۲۵٫۵میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس Voltage Breakdown (min.) 500 Vrms, 60Hz. Limit. 3 mA, 5 s. Package Quantity. 45 Pcs/Box. Winding Table. Coating/Pkg FM63

  بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT30-26 زرد سفید با قطر خارجی ۸ میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  اطلاعات بیشتر
 • هسته فریت KT300-26D تیروئید با قطر خارجی ۷۷٫۵  داخلی ۴۸٫۵ رتفاع ۲۶  م م با وزن ۲۷۵ گرم از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  FM77
  ۲۰۸-۴۵

  افزودن به سبد خرید
 • هسته فریت KT520-26D تیروئید با قطر خارجی ۱۳۳ داخلی ۷۸ رتفاع ۲۱ م م از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشودFM130
  COD204-24$

  اطلاعات بیشتر
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT60-26 زرد سفید با قطر خارجی ۱۵٫۵ میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID
  ۲۰۸-۶۴

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT68-26 زرد سفید با قطر خارجی ۱۷میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن  KT80-26 زرد سفید با قطر خارجی ۲۰ داخلی ۱۲ رتفاع ۱۰  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM20

  اطلاعات بیشتر
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن KT94-26 زرد سفید با قطر خارجی ۲۴ داخلی ۱۴ رتفاع ۸  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM24

  افزودن به سبد خرید
به سبب نوسانات ارز قیمت بعضی اجناس پس از ثبت سفارش با شما هماهنگ میشود ساعت کار 9 تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۰

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop