نمایش 1–12 از 79 نتیجه

دسته بندی ها:

OSC 1.000000MHZ

140000ریال
دسته بندی ها:

OSC 1.000MHZ-SMD

125000ریال
دسته بندی ها:

OSC 1.8432MHZ-SMD

125000ریال
دسته بندی ها:

OSC 10.000MHZ

140000ریال
دسته بندی ها:

OSC 10.000MHZ-SMD

125000ریال
دسته بندی ها:

OSC 100.000MHZ مستطیل

500000ریال
دسته بندی ها:

OSC 11.0595MHZ

140000ریال
دسته بندی ها:

OSC 11.0595MHZ-SMD

125000ریال
دسته بندی ها:

OSC 12.000MHZ

140000ریال
دسته بندی ها:

OSC 12.000MHZ-SMD

125000ریال
دسته بندی ها:

OSC 16.000MHZ

140000ریال
دسته بندی ها:

OSC 16.000MHZ-SMD

160000ریال
بازگشت به بالا