فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

شماره حساب ها

شماره حساب:۰۴۴۱۶۵۲۰۷۹۳

شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۱۹۶۴۷۹۵۲۰

شبا:‏‪۰۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۱۶۵۲۰۷۹۳‬‏IR

به نام محبوبه نیکونژاد

شماره حساب:۰۲۲۰۶۶۳۲۱۸۰۰۳

شماره شبا:IR970170000000220663218003

شماره کارت۶۰۳۷۹۹۷۱۹۱۸۳۲۸۵۷

به نام کمال اصلانی

به سبب نوسانات ارز قیمت بعضی اجناس پس از ثبت سفارش با شما هماهنگ میشود ساعت کار 9 تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۰

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop